Algemene Voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden ("de voorwaarden") voor het gebruik van deze website ("de website"), die volledig eigendom is van inspHire Limited ("de Vennootschap"). Deze voorwaarden gelden voor iedere gebruiker en / of bezoeker van de website en worden beheerst door Engels recht.

Eigenaar en EIGENDOMSINFORMATIE

De informatie op deze website is eigendom van de Vennootschap. De materialen op deze site zijn beschermd door het auteursrecht. De inhoud van de website zijn beschikbaar voor elke gebruiker en / of bezoeker alleen voor persoonlijke referentie en mag niet worden gereproduceerd op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap, zijn bevoegde agenten of vertegenwoordigers. De Vennootschap behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken:

  • (a) toe te voegen aan of te verwijderen materiaal van de Website of te wijzigen, veranderen, redesign of veranderen iets in of op het op elk gewenst moment; en

  • (b) te controleren, op te schorten, in te trekken, of de toegang tot de Website anderszins beperken op elk moment.

GEEN GARANTIE

Het gebruik van deze website is op de bezoeker of eigen risico van de gebruiker. Het bedrijf is niet de inhoud, nauwkeurigheid of juistheid van een materiaal of andere informatie op de Website garandeert evenmin dat de Website vrij is van fouten, fouten, virussen of andere computer-of data-beschadigd of data-schadelijk materiaal.

De website bevat links naar andere sites of adressen op het web. Externe sites maken geen deel uit van de Website en behoren niet tot de Vennootschap. Het bedrijf is niet goed te keuren of te onderschrijven andere websites is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Beschrijvingen van, of verwijzingen naar, producten, diensten of publicaties binnen de website doen dit niet dat hun goedkeuring of aanbeveling op enigerlei wijze door de Vennootschap, haar werknemers of aannemers. Geen verwijzing in de Website aan een specifiek product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins, zal worden gebruikt voor reclame of product endorsement doeleinden.

UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet van het Bedrijf sluit aansprakelijkheid voor enig verlies, claim, schade of voor enige bijzondere, gevolgschade of punitieve schade (direct of indirect voortvloeit) van welke aard dan ook die voortvloeit uit of in verband met een bezoeker of de toegang van de gebruiker naar, of het gebruik van de website of materiaal daarop, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad of dat nalatig of anderszins, zelfs in de Vennootschap op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade.

COLLECTIE EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonlijke gegevens via de website ingediend zal worden gebruikt door de Vennootschap voor het doel van het contact met u en zal niet worden overgedragen of verkocht aan een 3e partij. Waar persoonlijke informatie wordt gehouden voor mensen die nog geen klanten, maar hebben gevraagd om te worden gecontacteerd, zal de informatie zo lang als nodig is om een ​​doeltreffende communicatie te waarborgen worden gesteld. Wij zorgen ervoor dat alle persoonlijke informatie veilig wordt gehouden, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens 1998.

COOKIEWET

Voor meer informatie over de EU Cookie wet en hoe inspHire gebruik Cookies klik hier.